خرید عسل طبیعی شاید برای بسیاری از شما در سالهای اخیر یک رویا باشد. ما هم می دانیم که تقلب در این حوزه بسیار زیاد است. اما هر مشکلی راهکاری دارد.

چگونه عسل طبیعی را بشناسیم؟

شناخت عسل طبیعی تنها یک راه علمی دارد و آن هم آزمایشگاه مواد غذایی است.

اینکه مصرف کنندگان دسترسی به آزمایشگاه ندارند و یا برای آنان مقرون به صرفه نیست که با هر بار خرید عسل، نمونه آن را به آزمایشگاه بدهند، بحثی است جدا.

خرید عسل از زنبوردار

عده ای فکر می کنند با خرید عسل از زنبورداران می توانند به کیفیت عسل مطمئن باشند. یادتان باشد، همانطور که پلیس خوب و بد داریم، پزشک خوب و بد داریم، زنبوردار خوب و بد هم داریم.

متأسفانه برخی از زنبورداران به دلیل ناآگاهی(نه صرفاً از جهت سودجویی) رفتارهایی انجام می دهند که باعث می شود عسل تولیدی آنها صددرصد طبیعی و سالم نباشد.

خرید عسل خام یا عسل حرارت ندیده

عسل حرارت ندیده هم مقوله ای است که جای حرف بسیار زیادی دارد. اگرچه مصرف عسل تازه و خام بسیار بسیار مفید و مثبت است و ما نیز توصیه می کنیم اما چگونه می توان در تمام طول سال به عسل تازه و حرارت ندیده دسترسی داشت؟

برای آشنایی بیشتر شما با شکرک زدن عسل و واقعیتهایی درباره عسل حرارت ندیده، توصیه می کنم ویدئوهای زیر را ببینید.

خرید عسل با ضمانت

ما برای شما یک راهکار متفاوت و مطمئن داریم و آن هم خرید عسل با ضمانت برگشت است.

با خرید عسل طبیعی از مجموعه عسل یاس، به شما این اطمینان را می دهیم که چنانچه عسلهای ما را در آزمایشگاه مواد غذایی تست کردید و مورد تأیید شما نبود، کلیه هزینه های آزمایشگاه، حمل و نقل و واریزی شما را برگشت داده و رسماً از شما عذرخواهی خواهیم کرد(به هر روشی که شما بگویید.)